Pomoc je zameraná pre detských pacientov (0-18 rokov) so závažnými, často celoživotnými ochoreniami ako napríklad ochorenia obličiek, pľúc, srdca, nervovej a svalovej sústavy, psychiatrické ochorenia.

Hospitalizovaným pacientom na detskom oddelení sa snažíme :

  • spríjemniť prostredie
  • s podporou sponzorov zabezpečujeme prístrojové moderné vybavenie v detských ambulanciách
  • podporujeme detskú knižnicu a aktivity v nemocnici.
  • pacientom liečených v domácom prostredí preplácame doplatky za lieky.
  • formou charitatívnych akcií sa snažíme podporiť a zlepšiť  životnú situáciu detí (nákup špeciálnych pomôcok).

Neónka je známa tým, že svieti v tme. A aj my chceme byť takýmto svetielkom pre všetky naše choré deti a ich rodiny.

Kmeň občianskeho združenia tvoria 4 doktorky priamo z detského oddelenia, ktoré vnímajú situáciu aká je a vedia pomoc priamo zacieliť tam, kde je potrebná. V skutočnosti je Neóniek plné oddelenie!

Kontaktná osoba: MUDr. Ľudmila Doláková (Kmečová), e-mail: kmecovaludmila@gmail.com , smeneonka@gmail.com

Web https://www.smeneonka.sk/
Facebook Neónka Banská Bystrica
Instagram smeneonka
Vek organizácie registrácia 6/2019
IBAN SK 96 1100 0000 0029 4507 2424