Obnovujeme život degradovanej pôdy

Táto práca nás baví a vidíme veľké rozdiely v tom, čo dokáže dosiahnuť zdravá dynamika prosperujúceho života pôdy:

 • Zadržiavanie vody v krajine
 • Účinnejšie viazanie uhlíka v pôde
 • Návrat biodiverzity
 • Rýchlejšia dekontaminácia pôdy od znečistení
 •  Zdravšia zeleň, zdravšie potraviny, zdravšie zvieratá, ľudia a životné prostredie
 • Obmedziť používanie pesticídov a umelých hnojív v poľnohospodárstve a zároveň dosiahnúť zvýšené výnosy i zisk
 • Návrat živín z biologicky rozložiteľných odpadov do pôdy
 •  Vyššia schopnosť čeliť výkyvom klímy a mnohé ďalšie výhody

Vašou podporou umožníte účinejšiu záchranu pôdy nasmerovaním prostriedkov priamo do aktivít vedúcich k rýchlej obnove života pôdy:

 •  Pilotné projekty s farmármi, školami a samosprávou
 •  Vzdelávanie odborníkov, verejnosti a aktivity s deťmi pre zdravý vzťah k pôde
 •  Kvalitné kompostovanie pre vysoký obsah prospešného pôdneho mikrobiómu
 •  Občiansky výskum
 •  Podpora tvorby legislatívneho rámca

WEB

https://www.zivazahrada.sk
FACEBOOK https://www.facebook.com/zivapoda

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/ziva_poda

VEK ORGANIZÁCIE 

11.08.2020

IBAN

SK55 0900 0000 0051 7266 3014

VARIABILNÝ SYMBOL 

0003

KONTAKTNÁ OSOBA

Lucia Balak, e-mail: zivazahradaSK@gmail.com

Viac informácií sa dozviete na našich stránkach. Podľa Vašich možností sa potešíme, ak sa do niektorých z aktivít zapojíte alebo ich aspoň podporíte aj malou sumou finančne.

“ Veď rovnako, ako sa naša pôda pomaly mení v púšť, máme stále veľa možností, ako to zvrátiť! „