Pomáhame ľuďom bez domova. Poskytujeme im strechu nad hlavou, stravu, zázemie, duchovné i sociálne sprevádzanie, všetko podľa motta:

„Ak sa vylieči duša, telo sa dá ľahko do poriadku!“.

Združenie a jeho sesterské združenia zastrešujú viac ako 700 ľudí bez domova, ktorí boli prijatí do komunity, aby opäť našli v živote zmysel a lásku.

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Maslák, predseda o. z.,   e-mail: ozdobrypastier@gmail.com

Web https://ozdobrypastier.eu/
Facebook                  –
Instagram                  –
Vek organizácie registrácia 19.12.2008
IBAN SK20 0200 0000 0025 5321 8455

Aktuálna výzva na pomoc pre projekt:

Stavba hospicu pre ľudí žijúcich v komunite Dobrý pastier

Skrz prácu a vedenie ľudí k pravým hodnotám života sa nám darí vďačne pomáhať. Na sklonku ich života, či v chorobe by sme radi ľuďom dopriali dôstojný priestor a starostlivosť.
Ďakujeme za Vaše milodary.